DStoreOnline  -האתר רשמי של רשת רהיטי “דקס”, ח.פ. 512120585

השלמת תהליך הרישום לאתר ואישור התיבה “מסכים לתקנון האתר” פירושה מתן הסכמתך להיקשר בהסכם זה על כל תנאיו.
החנות משמשת כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל..

רשאים לרכוש באתר בני 18 ומעלה, בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעל כתובת מגורים בישראל , אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל..

התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות , לכל דבר ועניין

הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון , כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.

גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו , מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה , הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות..

המכירות – חלק כללי

תוכלו לרכוש מוצרים באמצעות החנות , בדרך נוחה, קלה ומהירה, במחירים אטרקטיביים ..

המוצרים המוצעים

עבור כל מוצר מוצג ” דף מכירה” , דף המכירה כולל את שם המוצר, פירוט על מרכיביו, מידות, ופרטים נוספים .

פרטים ניתן לראות ע”י הקשה על שורת המוצר בדף המכירה כפי שיופיע בחנות , לבחור הרכב , גוון , פונקציות כמו מיטה נשלפת או ארגז אחסון וכוי

שיטת המכירה

לאחר שבחרתם מוצר ומרכיביו תוכלו לראות את המחיר הסופי ולחשב מחיר של הובלה והרכבה .

במעבר לתשלום יש למלא את כל הפרטים האישיים ומכאן יש לכם שתי אופציות:

1)הקפאת הזמנה . ואז  ונציג החנות יצור עם המשתתף קשר לצורך השלמת ההזמנה (פרטי כרטיס אשראי וכדומה)

השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של המשתתף תוך 48 שעות ממועד ביצוע ההזמנה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי היצרן.

2)ביצוע הזמנה ע”י העברת תשלום בכרטיס אשראי ,פייפאל או  בביט . ( גובה תשלום המקדמה של 10% מהעסקה מופיע בפרטי ההזמנה )

אופן ההשתתפות במכירות

הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה , לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל- “מבצע פעולה”

לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות ,ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור.

ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העסקה אושרה לאחר אישור העסקה , המכירה תירשם במחשבי החנות.

הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של החנות לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי.

לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע”י חברות האשראי , יראו החנות ו/או הספקים את העסקה כמבוטלת.

ביטול הצעות

ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981 ( להלן: החוק))

 התנאים לביטול העסקה

במקרה של רכישת ריהוט, ניתן לבטל את העסקה בתנאי שמתקיימים כל אלה :

 • לא נעשה שימוש במוצר
 • הריהוט לא הורכב בבית הלקוח
 • הריהוט לא יוצר על פי דרישות או מידות מיוחדות של הצרכן

אם התנאים הנ”ל מתקיימים (נניח לא היה צורך בהרכבה ולא מתיישבים בסלון) ניתן לבטל את העסקה תמורת דמי ביטול בשיעור  5% ממחיר הסלון, ועד 100 ₪. בנוסף, המוכר רשאי לדרוש תשלום בגין עמלת עסקת האשראי (אם שולם באשראי) בתנאי שהוא יוכיח כמה שילם בגין עמלה זו.

מוסכם כי הלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית , שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא .

לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו והורכבו , אלא לאחר שהספק נתן את הסכמתו מראש.

החנות רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

 1. נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
 2. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין.
 3. במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
 4. ביטול עסקה בהתאם להוראות חוק מכר.

הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.

אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה , רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך

הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון.

החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי..

באופן כללי, (כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים): ביטול עסקה לאחר רכישת ריהוט .

ייעשה באמצעות פנייה למנהלי האתר, באמצעות כפתור “בקשה לביטול הזמנה” , או בכל אמצעי תקשורת המפורסם באתר, לרבות שיחת טלפון, הודעת אימייל או בפקס.

במקרה של ביטול עקב פגם במוצר או אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים אשר נמסרו לך בנוגע למוצר*

או השירות או עקב אי-אספקת הנכס או השירות במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי החוזה

תחזיר   DAX בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול,

את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם,  תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור לך עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור ולא תגבה דמי ביטול כלשהם.

* לא ניתן לבטל עסקה שלא עקב פגם במוצר או אי התאמה בגין הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן, כדלקמן:

 1. טובין פסידים
 2. טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה

אספקת המוצרים

החנות תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר ,לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה , תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר , אלא אם צויין מפורשות אחרת.

החנות תפעל כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה , וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.

החנות ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

 • כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חירום ונזקי טבע.
 • שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
 • כל סיבה שאינן בשליטת החברה.

באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.

זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק ימי

עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.

דמי משלוח

דמי המשלוח ישולמו ע”י הלקוח בנפרד במועד האספקה או במסגרת התשלום בגין המוצר.

הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות מהספק וזאת בתיאום מראש עם הספק באשר למקום ומועד האיסוף

מוסכם כי במקרה של איסוף ע”י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח.

( חברת “דקס” לא אחראית לנזק שנגרם לריהוט בעת הובלה עצמית )

שירות לקוחות

כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, , אחריות וכיוצ”ב ניתן לפנות אל שירות הלקוחות: 048421380
לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו , ניתן לפנות אל שם החברה בווטאפ/טלפון: 0522960050
EMAIL: daxisrael@gmail.com

נא לציין מס’ טלפון בעת משלוח מייל .

נציגי החנות ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

אבטחת מידע פרטיות בחנות

החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על סודיות המידע

החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול

האתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.

כללי

הנהלת החנות שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי ההשתתפות במכרז והתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי.

מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.

 • החנות אחראית לתכנים המפורסמים באתר
 • החנות תהיה אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר במידה והרוכש בחר במשלוח ע”י החנות
 • הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר , אלא אם נכתב אחרת.

אייקונים(ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה מילולית , סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החנות ו/או מי מטעמה

אין להעתיק , לשכפל, להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר , אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.

אמינות

החנות מודעת לרגישות הכרוכה בהפעלתו של אתר מכירות ברחבי האינטרנט ,ועל כן מקפידה החנות לנהל את האתר בזהירות , מיומנות, ובאופן מבוקר.

קיים תיעוד מלא של כל מכירה המתבצעת באתר לרבות של כל ההצעות המתקבלות וההצעות הזוכות.

תודה שבחרת DAX
צוות החנות ואתר החברה